Seks siktet for overgrep i Kautokeino

Overgrepssaken i Kautokeino fortsetter å vokse i omfang. Nå er seks menn siktet for overgrep og politiet utelukker ikke flere siktelser.