80 sauer måtte avlives i Molde

Over 80 sauer måtte avlives på en gård i Molde denne uken etter det Mattilsynet kaller grov vanskjøtsel.