Fire av ti barn og unge dør ikke av sykdom

Av totalt 168 dødsfall blant barn i alderen 1-17 år, døde 71 barn som følge av trafikkulykker, selvmord og drap i 2001, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.