Vil utrede økt åpenhet i krimsaker

Riksadvokat Tor-Aksel Busch hilser velkommen en utredning av om mediene skal få økt tilgang til dokumenter og etterforskningsmateriale i kriminalsaker.