Rot med EØS-millioner

Økonomisk rot, miljøskader og sviktende kontrollrutiner. EUs revisjonsdomstol feller en hard dom over hvordan norske EØS-millioner er brukt i Spania og Hellas. Norge skal de fem neste årene tildele nær to milliarder årlig til prosjekter i EUs fattigste medlemsland. Bellona frykter nye skandaler hvis ikke kontrollen bedres.