Eksemplets makt

På tross av at Erna Solberg er en ganske teknokratisk taler, bruker hun faktisk ofte konkrete eksempler for å illustrere sine poenger.