2000 dør etter sjukehustabbar

Kvart einaste år vert ca 15.000 pasientar feilbehandla i norsk helsevesen. 2000 av desse pasientane overlever truleg ikkje feilbehandlinga