- Ikke oppgaver nok til regionene

Erna Solberg er skeptisk til å erstatte fylkeskommunene med folkevalgte regioner. - Jeg hører festtalene, men klarer ikke å se hva de nye regionene skal stelle med, sier kommunalministeren.