Nominasjons-marerittet i KrF

Valgerd Svarstad Haugland si avgjerd om å ta attval til Stortinget frå Akershus, og Dagfinn Høybråten sitt standpunkt om ikkje å utfordre Valgerd, har skapt ei bølgje av problem for tre fylkeslag i KrF.