Tyskerne svikter norske hoteller

Tyske turister svikter norske hoteller. De siste ti årene har antall tyske gjester på norske hoteller blitt redusert med 45 prosent.