Frykter fremtidens influensa

Et epidemisk influensautbrudd regnes som sannsynlig i Hordaland i løpet av en tiårsperiode. I en ny rapport advares det mot epidemier, jordskjelv og fremmede organismer.