Mistanke om korrupsjon i Statens vegvesen

Tre inspektører i Statens vegvesen er suspendert og under politietterforskning.