Mener tall om dødsrisiko gir feil bilde

Førde sentralsjukehus har den høyeste dødeligheten etter hjerteinfarkt, ifølge VG. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten reagerer skarpt på hvordan tallene er brukt.