Ikke lovforbud mot import av katte- og hundepels

Et formelt lovforbud mot import og salg av katte- og hundepelser er foreløpig ikke aktuelt.