- Utenlandsk virksomhet rammes ikke av paragraf 104a

Private, militær organisasjoner i utlandet rammes ikke av straffelovens paragraf 104a dersom de ikke truer den norske samfunnsorden, slår Riksadvokaten fast.