Bidrar til spionsatellitt

Norge bidrar til å utvikle et satellittsystem som EU ønsker å skreddersy for å dekke europeiske etterretningsbehov i verden. En satellitt settes i bane i 2011.