Avblåser terrorkrigen

Tiltakene mot terrorisme er blitt for omfattende, og noen er direkte tåpelige, mener Unge Venstres leder.