Dommerne vil ikke granskes

Domstoladministrasjonen er motstandere av at dommerne og juryene i Fritz Moen-saken skal granskes.