Lite vern fra Bjørnøy

Miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) har ikke vernet ett eneste område i sitt første år som statsråd.