Lov å spille poker i vennelag

Øyvind Pedersen (26) og hans 24-årige kamerat er de første i landet som er dømt for ulovlig poker. Samtidig slår retten fast at det er lov å spille poker med mindre summer i private lag.