Vil kutte kvinnekrav

Frp vil heilt fjerne kravet om kvinnerepresentasjon i styra i aksjeselskapa. Høgre vil opne for å dispensere frå kravet.