Kosmo refser same-uttalelser

Fra sametingets talerstol kritiserte stortingspresident Jørgen Kosmo (Ap) i dag ordbruken fra to stortingsrepresentanter fra Finnmark.