Hard strid om tilsynsflytting

Forhandlingane om utflytting av statlege tilsyn kan ende med brot. Det er framleis sterk strid om det politiske innhaldet. Nå er fleire av dei parlamentariske leiarane kopla inn.