• PRØVER SAKEN: For at en pappa i Norge skal få foreldrepoenger, må barnas mor være i jobb eller studier. Det mener ESA bryter med likestillingsdirektivet. Illustrasjonsfoto: Heiko Junge, NTB scanpix

ESA tar Norge til EFTA-domstolen for diskriminering av fedre

EØS-tilsynet ESA tar Norge til EFTA-domstolen for forskjellsbehandling av kvinner og menn. Grunnen er at far ikke har samme rett til foreldrepenger som mor.