• GJERDER: Ungdomsenheten har høyt sikkerhetsnivå. FOTO: Gidske Stark (arkiv)

Her soner drapsdømte barn. Når de blir 18 er det ikke plass til dem.

Norske barn som har begått alvorlige forbrytelser soner i dag i egne tilpassede fengsler. Men den dagen de fyller 18, må de over i fengsel for voksne. Ved Ungdomsenheten i Bjørgvin fengsel, er de redd innsatsen som gjøres der er bortkastet.