— Vår studie finner blant annet en sterkere sammenheng mellom digital mobbing og symptomer på angst enn mellom tradisjonell mobbing og symptomer på angst, sier doktorgradsstipendiat Ida Risanger Sjursø ved Læringsmiljøsenteret i en artikkel på universitets nettside. Forskning.no omtalte saken lørdag.

Digital mobbing kan finne sted i sosiale medier som Snapchat, Facebook, Instagram og ask.fm. Slik mobbing kan nå ut til et større publikum enn tradisjonell mobbing, som ofte foregår ansikt til ansikt. Digital mobbing gjøre at offeret aldri vil følge seg trygg, ifølge Sjursø.

Forskerne fremhever at det er viktig at antimobbeprogram i skolen har med kunnskapen om at ulike typer mobbing, kan ha ulike følelsesmessige konsekvenser.

Forskningen er basert på data fra en nasjonal nettbasert undersøkelse blant 3.046 ungdommer i alderen 15 til 16 år ved 63 skoler i Norge.