Sydenturen endte på sykehuset for Nicoline (10 mnd)

Nicoline fikk pustevansker, og familiens hjemreise ble utsatt med flere dager. 364 barn ble syke på ferie i fjor.