Internflyktninger er flyktninger som sendes tilbake til andre deler av landet enn der de kom fra.

I instruksen til Utlendingsdirektoratet (UDI) som ble offentliggjort fredag ettermiddag, heter det at UDI må foreta en konkret og individuell vurdering i hver enkelt sak hvor internflukt i Afghanistan kan være relevant.

Instruksen bygger på forslaget som UDI selv fremmet 1. juli i fjor. Da ba direktoratet om en endret praksis for retur av barnefamilier til internflukt i Afghanistan på grunn av en forverret humanitær situasjon.

Som et utgangspunkt skulle det bare være rimelig å returnere barnefamilier til internflukt dersom familien har tilstrekkelig nettverk og/eller tilstrekkelige ressurser til å etablere seg i internfluktområdet.