Forslaget ble fremmet av MDGs Rasmus Hansson på Stortinget i dag.

— Vi mener det vil bidra til å løse problemene som er avdekket i kontrollsaken mot Anders Anundsen i saken om de lengeværende asylbarna, sier han.

Rettssikkerheten må styrkes

— Rettssikkerheten til asylsøkere, som tvangsutsendes etter lang ventetid, er altfor svak. Det bør settes en «utløpsdato» på asylavslag, en grense for hvor lang tid det kan gå før det må gjøres en ny vurdering før en tvangsutsendelse, sier Hansson som viser til at kriminelle som tvangsutsendes har en slik rettssikkerhetsgaranti.

— Det er paradoksalt at lengeværende barnefamilier ikke har det samme, mener Hansson.

Tror det kan bli vedtatt

MDG «håper og tror» de kan få vedtatt forslaget på Stortinget.

— Kontrollhøringen mot statsråd Anundsen i saken om de lengeværende asylbarna, viste tydelig for hele Stortinget at rettssikkerheten for både barna og deres foreldre er altfor svak i dag.

— Hadde det vært automatikk i at de fikk saken sin vurdert på nytt etter flere år med venting, ville sannsynligvis flere av barna som ble sendt ut i 2014 fått bli, sier Hansson

Støttes av Noas

Norsk organisasjonen for asylsøkere (Noas) støtter MDGs forslag. De mener dagens regelverk fører til at mennesker blir sendt ut av Norge, selv om de kan har rett på opphold.

— Det er et alvorlig rettssikkerhetsproblem, sier rådgiver Mari Seilskjær.

— Særlig alvorlig er det hvis personer sendes ut til forfølgelse. Det kan skje, for eksempel fordi situasjonen i hjemlandet har blitt forverret, eller fordi personen har kommet i myndighetenes søkelys på grunn av politisk aktivitet for ulovlig opposisjon.

Store hull i regelverket

— For å hindre alvorlige menneskerettighetsbrudd, må norske myndigheter innføre en regel som sikrer at sakene gjennomgås på nytt hvis det har gått lang tid siden forrige vurdering, sier Seilskjær.

Hun mener det «er store hull» i instruksen Justisdepartementet ga til politiet i mars, og som kan sikre barn med sterk tilknytning til Norge opphold.

— Også barn, som har grunnlag for oppholdstillatelse på grunn av sterk tilknytning til Norge, risikerer å bli sendt ut. Barnas rettssikkerhet er ikke godt nok ivaretatt, sier Seilskjær.