- Glad folk slutter å prate tøv

– For 20 år siden gikk det an å si at man var usikker på vitenskapen. I dag er det dypt uærlig og umoralsk å stille spørsmål ved alvoret i klimatrusselen, sier Gro Harlem Brundtland.