Kan bli kreftundersøkt

Norske universiteter og høyskoler har fått varsel fra Kunnskapsdepartementet om at de kan bli gjenstand for kreftkartlegging.