To asylsøkere slått med jernstang i Aust-Agder

To asylsøkere ble sendt til Sørlandet sykehus i Kristiansand etter at de ble slått med en jernstang ved Birkeland i Birkenes kommune i Aust-Agder mandag kveld.