Kjente til fusjonsryktene

Ryktene om en NRK-Telenor-fusjon ble diskutert i miljøet rundt NRK og Telenor. Professor Jon Bing mener selskapene burde fusjonert.