CO2-utslippene går ned

Utslippene av drivhusgassen CO2 har gått ned, mye takket være finanskrisen, viser en fersk rapport.