Vil legge press på EU

Samtidig som den norske regjeringen vil gå i dialog med EU for å løse makrellstriden, forbereder fiskerinæringen et søksmål mot EU-kommisjonen.