- Nå haster det

Utslippene av CO2 og andre klimagasser må kuttes med 50 til 80 prosent innen 2050, mener FNs klimapanel.