Kunnskapsløftet ga dårlige karakterer

Elevene skulle bli flinkere, men nesten hver tredje elev fikk bunnkarakterene 2 eller 1 i norsk hovedmål.