• FOTO: Anne Marie Finne

Norske fjorder full av miljøgifter

Miljøvernorganisasjonene vil ha fortgang i opprydding av miljøbomber i fjordene og havnene.