Stortingsfolk får statsrådsvilkår

Alle stortingsrepresentantar som har barn under 19 år som bur heime, får nå rett til to gratis heimreiser i veka.