Gripende avskjed med Thomassen

Sorg og fortvilelse fylte Vestre Aker kirke da Dagbladet-journalist Carsten Thomassen ble bisatt torsdag, i nærvær av familie, venner, kolleger og representanter for det offisielle Norge.