Ble syke av giftcocktail

En ny amerikansk studie viser at det er sammenheng mellom kjemiske stoffer som norske Irak-veteraner ble eksponert for, og alvorlige senskader.