Forsvarer Storberget

Jens Stoltenberg forsvarer justisministeren mot angrep fra en samstemt opposisjon.

  • NTB
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over 13 år gammel

De fire partiene mener Storberget (Ap) er alvorlig svekket etter håndteringen av blasfemisaken og hijab i politiet.

Frps formann Siv Jensen ledet an i angrepene i Stortingets muntlige spørretime onsdag. Hun hevdet at Storberget ikke vet hva han vil med justispolitikken, og at det går ut over tryggheten for folk flest å ha en justisminister som ligger i konstant krig med Politiets Fellesforbund.

– Er statsministeren virkelig komfortabel med denne situasjonen, eller er han kommet til at Storberget er en belastning? spurte Jensen.

Stoltenberg gikk til motangrep og hevdet at Storberget har oppnådd betydelige resultater innen justispolitikken.

Mer til politiet

– Det står stor respekt av det justisministeren har gjort. Vi bruker i år 2 milliarder kroner mer på politiet, nesten dobler inntaket på politihøyskolen, får nye etterforskningsmetoder og reduserer soningskøene. Det gjøres mer i politiet enn på lang tid, sa statsministeren.

Han la til at debatten om bruk av religiøse symboler i politiet må ta den tid som trengs, og at det må vurderes hvilke erfaringer Tollvesenet og Forsvaret har med å tillate hijab.

Jensen mener at muslimske kvinner som vil bruke hijab i politiet, vil få problemer i omgang med mannlige kolleger, oppleve håndhilsing som vanskelig og ikke kunne håndtere situasjoner som krever kroppskontakt, noe politiet ofte kommer opp i.

– Nå ser det også ut til at vi får en hijabdebatt innenfor landets domstoler. Vil statsministeren snart gripe og legge denne saken død? ville Frp-formannen vite.

Ingen er feilfri

Men Stoltenberg vil ikke forskuttere resultatet av den debatten som pågår.

– Ingen er feilfri. Justisministeren har innrømmet at saksbehandlingen av hijabforslaget ikke var god nok, sa statsministeren.

Nå skal departementet vurdere saken grundig. Ett av spørsmålene som må avklares, er om det skal være ett felles regelverk for alle statlige etater, eller om politiet skal ha egne regler.

– Det er ikke opplagt at vi skal ha forskjellsbehandling, sa Stoltenberg.

Han la til at landet godt kan leve med det forbudet som nå er gjelder mens debatten går.

Det var politidirektør Ingelin Killengreen som gikk inn for å godkjenne bruk av hijab, sammen med politiets uniform, for å sikre rekruttering av kvinner fra innvandrermiljøene. Storbergets kjappe støtte utløste sterke reaksjoner, også blant regjeringspartiene på Stortinget.

Justisministeren har trukket forslaget i påvente av en nytt utkast til uniformsinstruks fra Politidirektoratet. Ifølge Aftenposten vil det neppe bli fremmet på denne siden av valget.

Et representantforslag fra Frps Jan Arild Ellingsen om å beholde dagens ordning er til behandling i justiskomiteen.

Hva synes du om justisministerens innsats den siste tiden?

Publisert
I HARDT VÆR: Justisminister Knut Storberget tas i forsvar av statsminister Jens Stoltenberg.