- Effekten borte etter en stund

– Erfaringene med seks timers arbeidsdag i andre land, er at det oppnås gode resultater i starten. Men disse effektene forsvinner etter en tid.