Kjøper ADHD-medisin for 175 mill.

Antall brukere er mer enn doblet