Kriseplanen er lagt frem

Klokken 11.00 la finansminister Kristin Halvorsen frem regjeringens krisepakke i Stortinget.

Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over 13 år gammel

20 milliarder kroner ligger i regjeringens tiltakspakke for å motvirke effektene av finanskrisen. 15.000 personer skal sikres arbeid, håper regjeringen.

Klokken 13.00 startet regjeringens pressekonferanse, to timer etter at Halvorsen orienterte Stortinget. Vi fulgte konferansen direkte.


13.45: Noen grønne tiltak som regjeringen iverksetter, er:

13.33: Samferdselsminister og Sp-leder Liv Signe Navarsete inntar podiet.

13.29: — Vi må forvente å være i nærheten av fire prosent arbeidsledige i slutten av året, spår Halvorsen.

13.27: - Vi forventer nullvekst med pakken. Uten pakken ville vi vært på minus, vi også, sier finansminister Kristin Halvorsen.

Pakken vil føre til et kvart prosentpoeng lavere arbeidsledighet enn vi ellers ville hatt, ifølge Halvorsen.

13.17: - Det blir oppdrag i offentlig sektor som skal utføres av private bedrifter. Det skaper store ringvirkninger, mener Stoltenberg.

13.13: - Det vil være behov for mange tiltak over lang tid, sier Stoltenberg. Neste krisepakke for bankene er varslet 9. februar.

13.07: Våre 25 viktigste handelspartnere var anslått å ha en økonomisk vekst på 1,5 prosent. Nå er anslaget på minus 1,5 prosent i år, en forverring på tre prosentpoeng, sier Stoltenberg. Han varsler grimme tider, spesielt for sysselsettingen i den industrialiserte verden.

13.05: - Poenget med den økonomiske politikken de siste årene har væt å bruke mindre penger i gode tider for å bruke mer i dårlige tider. Nå er det dårlige tider, sier Stoltenberg.

13.03: Statsminister Jens Stoltenberg ankommer konferanserommet R4 i regjeringskvartalet. Samferdselsminister Liv Signe Navarsete er med. Finansminister Kristin Halvorsen er på plass.

Vi fulgte også stortingsdebatten direkte. Utdrag fra debatten:

11.54: Magnar Lund Bergo (SV) påpeker at arbeidsledighet er en ulykke for dem som rammes av det. Han er selvsagt fornøyd med egen regjering.

11.49: Halvorsen svarer Sanner og innser at de vil fortsette å være uenige om hvorvidt skattelettelser hadde vært et viktig virkemiddel. — Jeg er godt fornøyd med konjunkturgrepet vi har tatt. Det vil treffe bedriftene som har livets rett, sier Halvorsen.

11.46: Jan Tore Sanner (H) entrer talerstolen. - Finansministerens tale var preget av et helt nødvendig alvor, sier han.

— Men når regjeringen varsler en krise, hjelper det ikke å legge frem en halv pakke. (...) Det må skyldes at regjeringen i Soria Moria-erklæringen bandt seg til å holde skattenivået på 2004-nivå. Meningsløst, mener Sanner.

11.39: - Vi har vedtatt et ekspansivt budsjett allerede for 2009. 16 milliarder kroner ekstra har vi ikke rukket å bruke ennå. Det er derfor helt feil at vi er sent ute med små tiltak, sier Halvorsen som svar til Leirstein.

11.34: Ulf Leirstein fra Frp er enig i at det er gode og fornuftige tiltak. - Men vi ville hatt noe mer til jernbanen og veisektoren til å sette i gang lengre prosjekter, sier Leirstein.

Han ville hatt større skattelettelser.

— Man øker ikke kjøpekraften til forbrukerne når man ikke satser på skattekutt.

Han skjønner ikke hvorfor det har tatt to måneder å fremme tiltakspakken.

— Regjeringen er på etterskudd og kommer med tiltak de kunne fremmet for to måneder siden.

11.30: - En enda større pakke ville kunne ha truet rentenivået og kronekursen, sier leder av finanskomiteen, Reidar Sandal (Ap) fra Sogn og Fjordane.

11.27: - Dette blir et krevende år. De fleste vil fortsatt ha en trygg jobb med økt reallønn, men noen vil føle utrygghet og miste jobben. Året krever fellesskap og solidaritet. Vi har beredskap ved behov og skal ta en ny vurdering i mai når revidert nasjonalbudsjett legges frem, sa Halvorsen avslutningsvis fra Stortingets talerstol.

11.25: 27 milliarder kroner mer av oljeformuen blir svidd av for å motvirke finanskrisen, ifølge regjeringens anslag.

11.23: - Samlet vil tiltakene gi en etterspørselsimpuls på 43 milliarder kroner, eller 2,3 prosent av brutto nasjonalprodukt, sier Halvorsen.

11.21: - Alle land rundt oss forventer en betydelig høyere arbeidsledighet enn Norge, sier Halvorsen.

11.16: Tre og en kvart milliard skal gå til skattelette til næringslivet. Konjunkturutsatt skattelette tilbakeføre underskudd i 2008 og 2009 mot overskudd i de to foregående årene. Tak på fem millioner i underskudd som kan tilbakeføres hvert år.

— Dette treffer de som er mest konjunkturutsatt, sier Halvorsen.

11.15: Regjeringen vil bevilge penger til 1100 ladestasjoner for el- og hydridbiler.

11.13: - Vi oppgraderer statlige bygninger. Det vil bedre innemiljøet, og det vil styrke en bransje som er under press, nemlig byggebransjen.

Halvorsen sier at regjeringen også vil styrke politiet med 460 stillinger.

11.10: - Vi tildeler 250 millioner kroner til mindre idrettsanlegg som kan stå ferdig i 2009.

11.03: Halvorsen entrer talerstolen. - De kraftigste virkemidlene mot arbeidsløshet på 30 år, sier hun.

Hva synes du regjeringen bør bruke penger på? Si din mening!

Publisert: