Nitten tatt for sexkjøp

Etter at lovforbudet mot kjøp av sex trådde i kraft ved årsskiftet, har politiet pågrepet nitten menn.