Usikker framtid for norske skoler i utlandet

Den nye privatskoleloven kan bety kroken på døren for norske videregående skoler i utlandet fra høsten av.