Stedsvalg for kompetansesenter for distriktsutvikling

Alstahaug, Alta, Bø i Telemark, Rena, Sogndal, Steinkjer og Volda er valgt ut som kompetansesentra for distriktsutvikling.