Oppgavene i kø for Redningsselskapets styre

Det nyvalgte styret i Redningsselskapet har nærmest en kø av viktige oppgaver foran seg i tiden fram til våren når et nytt styre skal velges på organisasjonens landsmøte.