• VINDMØLLER BOHUSLÄN: Svenske kommuner har gjort en formidabel klimainnsats de siste årene. Siden 1990 har Sveriges utslipp av divhusgasser gått ned med 9,1 prosent. I den samme perioden har norske kommuner i snitt økt sine utslipp med hele 20 prosent. Satsing på vindmøller er en del av forklaringen på at svenskene kommer så bra ut. FOTO: Bjelland, Håvard

Look to Sweden

Mens våre egne CO2-utslipp stiger til himmels, har svenskene klart å kutte utslippene sine med over ni prosent.